Suno – Aquilano Rimondi – Mary Kantratzou – Spring 2013 – Stripes